რეკლამა

ინტერნეტ-რეკლამა მსოფლიოში ყველაზე სწრაფად განვითარებადი რეკლამის სახეობაა.

საქართველოში ინტერნეტის მომხმარებელთა რაოდენობა მუდმივად მზარდია.საიტის ხასიათი და

შინაარსი ადვილად განსაზღვრავს მის მიზნობრივ აუდიტორიას, რომელიც ასაკობრივადაც და

ინტერესებითაც ძალიან განსხვავებულია. საქართველოში ინტერნეტ-ბაზრის თავისებურება იმაში

მდგომარეობს, რომ მომხმარებელთა უმეტესობა საიტებს სამსახურიდან ეცნობა. აქედან

გამომდინარეობს დასკვნა, რომ ჩვენი მომხმარებლის მინიმუმ 70-80% დასაქმებულია. ეს კი

ინტერნეტში რეკლამის დამკვეთს დიდ უპირატესობას ანიჭებს, რადგან ეს აუდიტორია მათი

პროდუქტის ან მომსახურების პოტენციური მყიდველია. P.S. თუ თქვენ სურვილი გაქვთ, რომ

ჩვენს საიტზე განთავსდეს თქვენი ორგანიზაციის ბანერი, ჩვენს საიტზე სისტემატიურად მოხდეს

თქვენი ორგანიზაციის მიერ ჩატარებული კვლევების გაშუქება, საიმიჯო სტატიების განთავსება.

დაგვიკავშირდით: რეკლამა: 592-01-75-90 ელ-ფოსტა: georgiandigest@gmail.com

Close