საქართველოში მომხმარებელთა თითქმის მეხუთე კომპიუტერი  განიცდის ინტერნეტ-შეტევას

0
759

თბილისი, 16,  საქართველოში „კასპერსკის ლაბორატორიის“ წარმომადგენლობა.  საქართველოში  მომხმარებელთა თითქმის მეხუთედი 2017 წლის მესამე კვარტალში შეეჯახა ინტერნეტიდან ინფიცირების პრობლემას.   მსოფლიოს  ქვეყნებს შორის ამ მაჩვენებლით საქართველომ დაიჭირა მე-19-ე ადგილი.  ამის შესახებ  მოწმობენ  „კასპერსკის ლაბორატორიის“  ექსპერტთა გამოკვლევების შედეგები.

გამოკვლევის თანახმად, საქართველოში დროის ამ მონაკვეთში  მომხმარებელთა 17,50 % შეეჯახა შეტევას  ბოროტმზრახველი  პროგრამების (Malware)  მხრივ.  სომხეთში ამ მაჩვენებელმა მიაღწია  23, 74%  (მე-4-ე ადგილი), აზერბაიჯანში -21,14% (მე-7-ე ადგილი).

„საქართველოს სწრაფვა ინტერნეტის განვითარებისაკენ შეიცავს მომხმარებელთათვის ახალ გამოწვევებს. მოყვანილი მონაცემები ეხებიან მომხმარებლებს, რომლებიც დაცულნი არიან ანტივირუსული პროგრამებით.  თუ მხედველობაში მივიღებთ, რომ საქართველოში შესაბამის დონეზე არ არის განვითარებული ინტერნეტის უსაფრთხოებისათვის თვალყურის დევნების კულტურა, შეგვიძლია დარწმუნებით ვთქვათ, რომ მომხმარებლები, რომლებიც ყოველდღიურად ეჯახებიან ინტერნეტშეტევას,  გაცილებით ბევრია“, –  კომენტარს აკეთებს „კასპერსკის ლაბორატორიის“  რეგიონალური წარმომადგენელი საქართველოსა და სომხეთში არმენ კარაპეტიანი.

 

ქვეყანა შეტევადაქვემდებარებული

მომხმარებლები%

1 ბელორუსია 27,35
2 ალჟირი 24,23
3 რუსეთი 23,91
4 სომხეთი 23,74
5 მოლდავეთი 23,61
6 საბერძნეთი 21,48
7 აზერბაიჯანი 21,14
8 ყირგიზეთი 20,83
9 უზბეკეთი 20,24
10 ალბანეთი 20,10
11 უკრაინა 19,82
12 ყაზახეთი 19,55
13 საფრანგეთი 18,94
14 ვენესუელა 18,68
15 ბრაზილია 18,01
16 პორტუგალია 17,93
17 ვიეტნამი 17,81
18 ტაჯიკეთი 17,63
19 საქართველო 17,50
20 ინდოეთი 17,43

 

ინტერნეტის საშუალებით მავნე პროგრამების მიერ ინფიცირებისიმ რისკის ხარისხის შესაფასებლად, რომელსაც ექვემდებარებიან მომხმარებლები მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნებში, ჩვენ გამოვიანგარიშეთ თითოეულ  ქვეყანაში „კასპერსკის ლაბორატორიის“ პროდუქტითიმ მოსარგებლეთა პროცენტული რაოდენობა, რომლებიც  საანგარიშო პერიოდში სარგებლობდნენ ვებ-ანტივირუსის მუშაობით. მიღებული მონცემები გვიჩვენებენ იმ სფეროს აგრესიულობას, რომლებშიც მუშაობენ კომპიუტერები სხვადასხვა ქვეყანაში.

ამ რეიტინგში მოცემული  არიან მხოლოდ Malware   კლასის  მავნე ობიექტები, გამოთვლისას არ გაგვითვალისწინებია ვებ-ანტივირუსის გავლენა პოტენციალურად საშიშ და არასასურველ ისეთ პროგრამებზე, როგორებიც არიან RiskTool-ი   და სარეკლამო პროგრამები.

 

„კასპერსკის ლაბორატორიის“ წარმომადგენლობა საქართველოში

კომენტარი

დატოვე პასუხი

Please enter your comment!
Please enter your name here